Điều khoản

Để đảm bảo xây dựng được một cộng đồng cá cược trực tuyến minh bạch và công bằng, thì người chơi cần biết danh sách điều khoản W88 Link sau đây:

Điều khoản W88 Link
Điều khoản W88 Link

Điều 1: Toàn bộ điều khoản của trang W88 Link có hiệu lực khi người chơi bấm chấp nhận đăng ký tài khoản thành viên tại W88 Link.

Điều 2: Người chơi cần cam kết thực hiện đúng theo các quy định và điều khoản mà W88 Link đề ra sau khi đã là thành viên.

Điều 3: Đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thanh toán.

Điều 4: Đảm bảo thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo mật đã thoả thuận.

Điều 5: Không tự ý sử dụng tài khoản W88 Link cấp để đăng nhập tại nơi khác.

Điều 6: Trong quá trình nạp và rút tiền bạn cần thực hiện thông qua sự hỗ trợ của W88 Link.

Điều 7: Cả thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, email, năm sinh… cần thông qua W88 Link để đổi.

Điều 8: Tuyệt đối không cung cấp, trao đổi, hoặc mua bán mật khẩu của mình cho thành viên khác.

Điều 9: Trường hợp mất tài khoản do bên thứ 3 không liên quan tới W88 Link thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 10: Người chơi cần thực hiện đầy đủ các trách nhiệm sau đây với W88 Link:

  • Sử dụng duy nhất 1 tài khoản W88 Link.
  • Không sử dụng các phần mềm hack khi chơi tại W88 Link.
  • Không được tung tin đồi truỵ, kích động, kỳ thị tín ngưỡng tôn giáo, vùng miền… tại W88 Link.

Điều 11: W88 Link cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau đối với người chơi:

  • Hỗ trợ thành viên đăng ký tài khoản.
  • Hỗ trợ người chơi thực hiện giao dịch nạp, rút tiền miễn phí.
  • Khắc phục, chịu trách nghiệm về các vấn đề, sự cố có liên quan tới W88 Link.

Điều 12: Trong mọi trường hợp quyết định của W88 Link luôn là cuối cùng.

Xem thêm: